Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viatrumienka trumienka
rano się nauczymy biegać, rano jest lepiej, co prawda ja biegam po 5, a ty 20km, ale to nic, będziesz się czasem ze mnie nabijał, ja się będę wkurzać, ale będziesz potem mówił: no juz, juz, widzę ze robisz postępy. Potem, hmm, ja będę robiła śniadanie. Bo Ty będziesz wcześniej wychodził do pracy. A Ty obiad. No chociaż czasem. Będziemy oglądać dużo dobrych filmów, ktorych nie ogląda się samotnie, bo nigdy nie ma czasu, i ciągle słuchać dobrej muzyki, i tańczyć do niej w kuchni, i będziemy sobie kupować bzdury wracając do domu, nieważne rzeczy, ktore nabierają znaczenia dopiero w czyiś rękach. Ulubiony serek, mały kwiatek, zgubiony guzik. Zasypiać będziemy razem, bo oboje nie lubimy osobno.. Znajdziemy się. Istniejesz?
— m.
Reposted frommajj majj
6687 490c 420
Reposted fromvesania vesania vianosiemka nosiemka
3713 30df 420
Z widokiem na Tatry, Beskid Niski
Reposted fromvillablaa villablaa viadualistycznie dualistycznie
3879 d95d 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
7828 810d 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
6359 09a5 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viawrazliwa wrazliwa
Co roku nieświadomie mijamy rocznicę naszej przyszłej śmierci.
— variable soup
Reposted fromwezsplyn wezsplyn viaglamorous glamorous
6854 4bdd 420
Reposted byendotermicznaamfibijneslomiakcaligulanokturnalgoodtimesbadtimesBeetlebumhokuspokus
Wie pani, czasem myślę, że wszyscy żyliśmy kiedyś innym życiem w jakimś zupełnie innym świecie. Ale z jakiegoś powodu zapomnieliśmy o tym
— "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjagodova jagodova viaolewka olewka
8279 807a 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viawrazliwa wrazliwa
Boisz się odezwać i boisz się być sobą,
napisali Ci w gazecie, że myślenie jest chorobą
— Luxtorpeda
Reposted frominpassing inpassing viawrazliwa wrazliwa
7697 e2a6 420
Reposted fromkarahippie karahippie viazadaleko zadaleko
6680 5429 420
Reposted fromoddsoul oddsoul viazadaleko zadaleko
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. Jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem. Znikam.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazadaleko zadaleko
9292 f9ce 420
6976 ea2d 420
Reposted fromjustinek justinek viaUnrealizable Unrealizable
Mam takie credo: idź tam, gdzie się boisz.
— Edyta Olszówka (Oliwia numer 11/2013)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaamanecer amanecer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl